Expertise

op maat

Agro Expertiseburo is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden: bloembollen en bolbloemen; zomerbloemen; akkerbouw; grove tuinbouw; glastuinbouw; veehouderij (melk-, pluimvee en varkens); boom- en fruitteelt; champignons; letselschade daar waar het gaat om uitvallen van de agrarische ondernemer en aanverwante vakgebieden zoals bijvoorbeeld schade aan openbaar groen en schade aan particuliere tuinen.

Agro Expertiseburo biedt u als opdrachtgever de vereiste snelheid gekoppeld aan een adequate informatievoorziening gedurende de expertise-werkzaamheden. De opdrachten worden afgesloten met een heldere, uitgebreide eindrapportage over aard, oorzaak en omvang van de schade.

Agro Expertiseburo is van mening dat de ondernemer vaktechnisch goed op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Op het gebied van schadepreventie is deze kennis niet paraat aanwezig. Agro Expertiseburo geeft dan ook lezingen over bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten, het toepasbaar zijn van algemene voorwaarden, het nemen van schadebeperkende maatregelen en over welke schade niet of wel verhaalbaar is. Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze contact-pagina.

Op verzoek van partijen voert Agro Expertiseburo mediation tussen betrokken partijen met als doel oplossing van het geschil zonder verdere tussenkomst van de rechterlijke macht of arbitragecommissie.