Expertise

op maat

Experts

Ing. Peter Wilders re

Opleiding: HAS, Verzekeringstechnische opleidingen
Werkervaring: Specialist gewasbescherming bij het Consulentschap voor de Tuinbouw; Onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen bij Hoechst Chemie. Agrarisch schade expert sinds 1991
Inschrijvingen: Nivre, NVAE, LRGD

 

Leo Nederpel

Opleiding:  HAS; Botanisch analist;  Cursus kunststoffen, privaatrecht, automatisering en risicobeoordeling en schadepreventie milieu aansprakelijkheid
Werkervaring: Onderzoeker schadelijke bodemorganismen bij het Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt onder Glas (Nu Wageningen UR); Agrarisch expert rechtsbijstand en oprichter NVAE en Agro Expertiseburo

Directie Bert van Tol