Expertise

op maat

Beste relaties,

Boeren en tuinders verwachten het komende half jaar al bijna 5 miljard schade te lijden door de coronacrisis. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van brancheorganisatie LTO Nederland. Delen van de tuinbouw kampen nu al met een wegvallende omzet.

Het crisisteam Tuinbouw werkt vanuit de Taskforce Financiën aan de uitwerking van een noodfonds voor de gehele tuinbouwsector. Dit noodfonds dient ter financiële compensatie en is bestemd voor de middellange- en lange termijn om schade en herstel tijdens deze coronacrisis voor ondernemers te compenseren.  Er is nog echter nog geen enkele toezegging dat dit noodfonds er komt en onder welke voorwaarden er straks aanspraak op is te maken. Het advies aan tuinders is om schade vanaf het begin van deze crisis goed vast te leggen. Dit kan in een later stadium behulpzaam zijn bij de onderbouwing van een claim. Zonder bewijs is een claim kansloos.

De Taskforce ontwikkelde een uniform formulier met handleiding welke afgestemd is met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van LNV.

Agro Expertiseburo krijgt momenteel veel vragen welke gegevens er door ondernemers in de tuinbouwsector gegenereerd dienen te worden voor het officiële inventarisatie formulier. Zowel de gepubliceerde handleiding als ook het inventarisatie formulier zijn bij onze experts op te vragen.
De volgende punten zijn daarvan voor de tuinder van belang:

– Het is belangrijk dat het inventarisatie formulier iedere week wordt ingevuld voor de bedrijfseigen registratie.

– Verzamel bewijsmateriaal voor omzetverliezen.

 • (Af)rekeningen, afleverbonnen, facturen, weegbonnen afvalverwerkers van doorgedraaide/ geshredderde producten, nota’s aangekocht plantmateriaal etcetera.
 • Foto’s en filmmateriaal, laat dit eventueel door een externe partij als Agro Expertiseburo vastleggen, vooral bij ter velde te versnipperen gewassen. Indien u dit zelf vastlegt denk dan aan het kap-/vaknummer.

-Maak je verliezen inzichtelijk.

 • Voor producten welke wel volgens teeltplan lopen en tegen een lagere prijs ( soms 0) zijn afgezet vergelijken met het voorgaande drie jarengemiddelde voor de weekprijs.
 • Bij eerder of later leveren dan teeltplan. Vergelijk de daadwerkelijk ontvangen prijs ( soms 0) met de gemiddelde prijs van geplande week van afzet.
 • Bewaar afzeggingen voor orders goed en breng deze verliezen ook in kaart.
 • Verliezen door grensvertragingen.

-Maak je meerkosten inzichtelijk.

 • De kosten voor het treffen van extra maatregelen door de coronacrisis. Denk daarbij aan kosten voor bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen.
 • Extra kosten voor vernietigen en/of afvoeren producten.
 • Extra arbeid naast reguliere arbeid.
 • Boete en afkoop.
 • Extra kosten huisvesting personeel.
 • Extra opslagkosten producten die niet afgezet kunnen worden volgens planning maar nog wel bewaard kunnen worden voor een latere afzet.

-Maak je minderkosten inzichtelijk.

 • Ondersteuningsmaatregelen zoals de werktijdverkortingsregeling.
 • Niet gemaakte sorteer, verpakkingskosten en veilingkosten door producten te vernietigen.
 • Minder kosten arbeid door flexibele krachten af te zeggen.

Naast de vragen over het inventarisatie formulier krijgen wij als Agro Expertiseburo de vraag of het omzetverlies vastgesteld mag worden door de ondernemer zelf of dat hiervoor een onafhankelijk agrarisch expert of accountant voor ingeschakeld dient  te worden. Daar kunnen we u helaas nog geen antwoord op geven.

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met onze agrarisch schade-expert en coördinator Peter Wilders via 06 27 652 695.

Met vriendelijke groeten,

De agrarisch schade-experts van Agro Expertiseburo